2021 rok


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXVI/127/20 31 marca 2021 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2021 roku”. (22.04.2021, 12:26) - pobrań: 44
 2. Uchwała Nr XXVI/126/20 31 marca 2021 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów”. (22.04.2021, 12:24) - pobrań: 39
 3. Uchwała Nr XXVI/125/20 31 marca 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. (22.04.2021, 12:22) - pobrań: 46
 4. Uchwała Nr XXV/124/21 dnia 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji (22.04.2021, 12:19) - pobrań: 45
 5. Uchwała Nr XXV/123/21 z dnia 25.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów. (22.04.2021, 12:18) - pobrań: 42
 6. UCHWAŁA NR XXV/122/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (22.04.2021, 12:16) - pobrań: 40
 7. UCHWAŁA NR XXV/121/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (22.04.2021, 12:15) - pobrań: 41
 8. UCHWAŁA NR XXV/120/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Oporów na lata 2021-2024 (22.04.2021, 12:14) - pobrań: 41
 9. UCHWAŁA NR XXV/119/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok (22.04.2021, 11:53) - pobrań: 41
 10. Uchwała Nr XXIV/118/21 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.pdf (03.02.2021, 12:47) - pobrań: 87
 11. Uchwała Nr XXIV/117/20 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy (03.02.2021, 12:46) - pobrań: 87
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 28.01.2021, 11:38
Dokument oglądany razy: 781
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 28.01.2021