2022 rok


Załączniki:
 1. Uchwała Nr XL/189/22 23.08.2022r w sprawie rozpatrzenia petycji (22.09.2022, 10:01) - pobrań: 45
 2. Uchwała Nr XL/188/22 23.08.2022r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oporów na rok szkolny 2022/2023 (22.09.2022, 10:00) - pobrań: 46
 3. Uchwała Nr XL/187/22 z dnia 23.08.2022 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Oporów i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. (22.09.2022, 09:59) - pobrań: 42
 4. Uchwała Nr XL/186/22 23.08.2022r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (22.09.2022, 09:58) - pobrań: 43
 5. Uchwała Nr XL/185/22 23.08.2022r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (22.09.2022, 09:57) - pobrań: 44
 6. Uchwała Nr XL/184/22 23.08.2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Oporów (22.09.2022, 09:56) - pobrań: 44
 7. Uchwała Nr XL/183/22 23.08.2022r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy (22.09.2022, 09:56) - pobrań: 42
 8. Uchwała Nr XXXIX/182/22 23.06.2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oporów (22.09.2022, 09:55) - pobrań: 42
 9. Uchwała Nr XXXIX/181/22 23.06.2022r. W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2022-2025 (22.09.2022, 09:54) - pobrań: 44
 10. Uchwała Nr XXXIX/180/22 23.06.2022r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXXIV/155/21 z dnia 27.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. (22.09.2022, 09:53) - pobrań: 44
 11. Uchwała Nr XXXIX/179/22 23.06.2022r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2021 rok. (22.09.2022, 09:53) - pobrań: 44
 12. Uchwała Nr XXXIX/178/22 23.06.2022r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok (22.09.2022, 09:47) - pobrań: 44
 13. Uchwała Nr XXXIX/177/22 23.06.2022r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. (22.09.2022, 09:47) - pobrań: 46
 14. Uchwała Nr XXXIX/176/22 23.06.2022r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów wotum zaufania (22.09.2022, 09:46) - pobrań: 41
 15. Uchwała Nr XXXVIII/175/22 30.05.2022r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXXIV/155/21 z dnia 27.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022r (22.09.2022, 09:46) - pobrań: 43
 16. Uchwała Nr XXXVII/174/22 12maja 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/170/22 Rady Gminy Oporów z dnia 12 kwietnia 2022r. (22.09.2022, 09:44) - pobrań: 47
 17. Uchwała Nr XXXVI/173/22 12 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22.09.2022, 09:43) - pobrań: 47
 18. Uchwała Nr XXX/172/22 12 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe (22.09.2022, 09:41) - pobrań: 42
 19. Uchwała Nr XXXVI/171/22 12 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2022-2025 (22.09.2022, 09:40) - pobrań: 42
 20. Uchwała Nr XXXVI/170/22 12 kwietnia 2022r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXXIV/155/21 z dnia 27.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022r. (22.09.2022, 09:38) - pobrań: 45
 21. Uchwała Nr XXXV/169/22 z dnia 16.02.2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji (16.03.2022, 11:25) - pobrań: 189
 22. Uchwała Nr XXXV/168/22 z dnia 16.02.2022r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2022rok (16.03.2022, 11:23) - pobrań: 177
 23. Uchwała Nr XXXV/167/22 z dnia 16.02.2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Oporów na 2022 rok (16.03.2022, 11:22) - pobrań: 179
 24. Uchwała Nr XXXV/166/22 z dnia 16.02.2022r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów" (16.03.2022, 11:17) - pobrań: 175
 25. Uchwała Nr XXXV/165/22 z dnia 16.02.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i zmiany Uchwały Nr XXXIV/155/21 w sprawie uchwalenia budżetu (16.03.2022, 11:15) - pobrań: 179
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 16.03.2022, 11:13
Dokument oglądany razy: 2 264
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 16.03.2022