Analiza ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Oporów

Informacja opublikowana: 08.02.2022, 12:23
Data zakończenia zapytania: 14.02.2022, 13:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 14.02.2022, 14:00

Oporów, dnia 08.02.2022r.

G.6324.2.2022

ROZEZNANIE CENOWE

 

Gmina Oporów zaprasza do złożenia oferty na:

„Analiza ryzyka dla ujęć wody  na terenie Gminy Oporów”

– w celu ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody w Kurowie Wsi i Oporowie wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośrednie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Kurów Wieś i Oporów niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody Łódzkiego ws. Ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Kryterium wyboru: 100 % cena

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r.

Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, 
do dnia 14.02.2022 r. do godziny 13.00.

Oferta należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres: gmina@oporow.pl,

w tytule podać: „Analiza ryzyka dla ujęć wody  na terenie Gminy Oporów”.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela:

p. Barbara Saramonowicz, tel. 24 383 11 54, e-mail: basia@oporow.pl

PODSTAWA PRAWNA

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  ) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Załączniki:
  1. Formularz ofertowy (08.02.2022, 12:24) - pobrań: 121
  2. Wzór umowy (14.02.2022, 08:37) - pobrań: 94
  3. Informacja o wyborze oferty (08.03.2022, 12:34) - pobrań: 92
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 08.02.2022, 12:23
Dokument oglądany razy: 655