Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Radosław Janik
Tel. 24 383-15-52

Pokój nr. 6
Godziny urzędowania od.pon.-piąt. 7.30-15.00


Śluby cywilne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oporowie oraz poza Urzędem udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, oraz w soboty określone w harmonogramie.


Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można ponadto:

 • transkrybować zagraniczny dokument stanu cywilnego,
 • odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego,
 • zarejestrować urodzenie i zgon, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane,
 • zarejestrować urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.


Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • zaświadczenia o stanie cywilnym
 • zaświadczenia niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego
 • zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 11.02.2021
Dokument oglądany razy: 581
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 11.02.2021, 14:35
Wydruk ze strony: nowybip.oporow.pl z dnia: 16.10.2021 20:00:21