Opinie RIO


Załączniki:
  1. Uchwała Nr V/118/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2021 rok (15.06.2022, 12:13) - pobrań: 92
  2. Uchwała Nr V/77/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za 2021 rok (31.05.2022, 13:50) - pobrań: 102
  3. Uchwała Nr V/234/2021 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 17.11.2021 roku w sprawie opinii dot. sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 (26.11.2021, 09:05) - pobrań: 271
  4. Uchwała Nr V/114/2021 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 04.06.2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za 2020 rok (08.06.2021, 11:17) - pobrań: 360
  5. Uchwała Nr V/27/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Oporów (11.02.2021, 14:02) - pobrań: 441
  6. Uchwała Nr V/217/2020 RIO w Łodzi z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Oporów na 2021r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Oporów w 2021 roku (11.02.2021, 14:01) - pobrań: 440
  7. Uchwała Nr V/218/2020 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie opinii do projektu uchwały o WPF Gminy Oporów (11.02.2021, 14:00) - pobrań: 414
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 11.02.2021, 13:59
Dokument oglądany razy: 3 228
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 11.02.2021