Projekty uchwał


Załączniki:
  1. XXVI/.../21 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów” (31.03.2021, 07:54) - pobrań: 352
  2. XXVI/.../21 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2021 roku (31.03.2021, 07:51) - pobrań: 391
  3. Załączniki do Uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok (19.02.2021, 10:04) - pobrań: 399
  4. XXV/ …. /21 Rady Gminy Oporów zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów (18.02.2021, 08:41) - pobrań: 413
  5. XXV/…/ 21 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (18.02.2021, 08:40) - pobrań: 407
  6. XXV/.../21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2021 - 2024 (18.02.2021, 08:38) - pobrań: 409
  7. XXV/../ 21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (18.02.2021, 08:36) - pobrań: 411
  8. XXV/.../21 uchwała w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. (17.02.2021, 14:46) - pobrań: 422
  9. XXV/.../21 - uchwała ws. rozpatrzenia petycji (17.02.2021, 14:21) - pobrań: 420
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 03.02.2021, 14:03
Dokument oglądany razy: 4 896
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 03.02.2021