Raport o stanie gminy

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


Załączniki:
  1. Raport o stanie gminy - maj 2020.pdf (03.02.2021, 09:18) - pobrań: 460
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 28.01.2021, 10:11
Dokument oglądany razy: 1 590
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 28.01.2021