Sprawozdania roczne, bilanse


Załączniki:
  1. Zestawienie zmian funduszu jednostki (11.05.2022, 14:05) - pobrań: 108
  2. Rachunek zysków i strat (11.05.2022, 14:05) - pobrań: 104
  3. Bilans z wykonania budżetu (11.05.2022, 14:04) - pobrań: 111
  4. Bilans jednostki (11.05.2022, 14:04) - pobrań: 113
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu (11.05.2022, 14:04) - pobrań: 110
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 11.05.2022, 13:56
Dokument oglądany razy: 858
Podpisał: Zuzanna Liberadzka
Dokument z dnia: 11.05.2022