Zniesienie nazwy miejscowości Skórzewka

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  OPORÓW

Wójt Gminy Oporów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Skórzewa w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Skórzewka .

 

Konsultacje społeczne  przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 18 maja 2021r.

 

 Informacji dotyczących przeprowadzonych konsultacji udziela:  Sekretarz Gminy: Magdalena Leitgeber  tel. 24 383 11 67 oraz Radosław Janik – Z-ca kierownika USC tel. 24 383 15 52.


Załączniki:
  1. Protokół z konsultacji społecznych (28.05.2021, 13:14) - pobrań: 297
  2. Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 28.04.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Skórzewka (29.04.2021, 14:22) - pobrań: 366
  3. Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców (29.04.2021, 14:22) - pobrań: 321
  4. Klauzula RODO (29.04.2021, 14:21) - pobrań: 328
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 29.04.2021, 14:20
Dokument oglądany razy: 2 142
Podpisał: Magdalena Leitgeber
Dokument z dnia: 29.04.2021